За нас

Дружеството "Г-99" ЕООД е регистрирано като еднолично с ограничена отговорност с решение на  № 322 от 20.01.1999 и е  вписано в Регистъра за търговски дружества, том/стр. 1/74 , п. 37 по ф.д. 240 / 1999 и е регистрирано в Електронния търговски регистър с ЕФН 1599002403 .

Собственик и управител: Георги Стоилов Султанов
Адрес на управление: град Пловдив

Предмет на дейност на дружеството е:

  • Търговия с материали от неръждаема стомана – ламарина , плътен материал , тръби
    и други;
  • Лазерно рязане
  • Плазмено рязане
  • Заваряване
  • Огъване
  • Услуги за механична обработка на метали;
  • Производство на нестандартно оборудване от неръждаеми и черни материали;
  • Собствен транспорт.

ПОЛИТИКА на "Г-99" ЕООД е да снабдява клиентите редовно на конкурентни цени
с висококачествени материали, за да задоволи техните очаквания и изисквания.
Целта е да се постигне РАЗВИТИЕ на дружеството чрез УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО на клиентите.

Основен принцип на работа на дружеството е КОРЕКТНОСТ и ТОЧНОСТ .
Стремеж на дружеството е да предложи на клиентите не само материали, но и УСЛУГА – необходимата стока , на време и на място.

През последните три години "Г-99" ЕООД се обособи като един от предпочитаните партньори в търговията с материали от неръждаема стомана.

Сертифициран доставчик по ISO 9001:2008

TOP