Новини

Фирма „Г-99“ ЕООД изпълнява проект по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.089-4370–C01/19.10.2021 г., финансиран по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за

„Г-99“ ЕООД с нов уеб сайт

g99-s-nov-website-ot-seomax
Официално обновихме сайта си с нова визия и допълнителни функции. Преди 3 години Г-99 започна да присъства онлайн /www.g-99.bg/. Сайтът ни предоставяше полезна информация на потребителите и всеки, който влезнеше в него, можеше да се запознае подробно с нашата дейност и оборудването, което предлагаме за рязане, фрезоване, заваряване и др. Тенденцията е, че на всеки
„Г-99“ ЕООД информира, че на 01.12.2016 г. предсрочно приключи дейностите по проект „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0900-C01/09.02.2016 г. В резултат от изпълнение на проекта, „Г-99“ ЕООД закупи следните машини: Барабанна дробометна машина за почистване на метални заварени изделия от окалина и ръжда Мakina BSM TKM 2 – 1
Европейски проект
В рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ фирма „Г – 99“ ЕООД изпълнява проект „Оптимизиране на производствените процеси в „Г – 99″ ЕООД“ по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-900-C01/09.02.2016. Проектът е свързан с осъществяване на инвестиции с цел: повишаване на производствения капацитет; засилване на експортния потенциал на фирмата. Преките резултати от постигането на тази цел
TOP