Дробометна машина DURMA

Турбина – 1 бр х 5,5 кВ

  • Обороти – 2900 rpm
  • Диаметър на барабанната лента – 700 мм
  • Ширина на барабанната лента – 900 мм
  • Капацитет на едно зареждане – 250 кг или 0.15 м3
  • Обща инсталирана мощност – около 9.6 кВ
  • Филтър / прахоуловител – 2000 м3/час
  • Площ на филтриране – 48 м2 (3 бр патрони)
  • Емисии на прах след филтъра – не повече от 5 мг/м3