Тръбоогъваща машина AKBEND APK-35

Машина позволяваща да се огъват  тръби от черен и неръждаем материал с диаметър на тръбата от Ф 20 до Ф 44.

Минимален диаметър на огъване Ф 180 мм.